Mediacje

Sytuacje konfliktowe są naturalnym aspektem wielu relacji. Jednym ze sposobów ich skutecznego rozwiązania jest mediacja pod okiem bezstronnego mediatora. Mediator ułatwia komunikację, niesie pomoc w określeniu spornych kwestii, wyrażeniu potrzeb oraz wzajemnych oczekiwań, aby wspierać strony w wypracowaniu ugody.

Ważne jest dążenie do redukcji konfliktu, a nie skupianie się na tym, kto zawinił. Mediacja bazuje na przekonaniu, że dzięki wspólnej, dobrowolnej pracy, jest możliwe zaspokojenie potrzeb i interesów obu stron, czyli stan, gdy obie strony są wygrane. Wystąpić o mediację może każda ze stron zgłaszając się do mediatora, który następnie kontaktuje się z drugą stroną i zaprasza na indywidualne, 50-minutowe spotkanie informacyjne. Jeśli obie strony wyrażą chęć podjęcia mediacji, kolejne spotkanie jest już zazwyczaj spotkaniem obu stron i mediatora. Trwa 80 min. Ilość mediacji jest zależna od potrzeb klientów.

 

Ceny:
Mediacja – 160zł / 80 min
Indywidualne spotkanie informacyjne przed mediacją – 120zł / 50 min

Pracownia Momenty – psycholog, psychoterapia - 2020

Projektowanie stron: CakeAndCherries.com

Psycholog, psychoterapia - Mińsk Mazowiecki